English Dutch
alternate afwisselend, om en om
back bed achterbed
begin beginnen
Bind off afzetten
carriage on left slede links
carriage on right slede rechts
cast off afkanten
Cast on zet op, opzetten
cast on by hand zet handmatig op
centimeters centimeters
chain ketting
color kleur
continue verder werken, vervolgens
contrast color contrastkleur
decrease minderen
DesignaKnit DesignaKnit
double crochet stokje
double knit dubbel gebreid
every needle elke naald
every other needle elke 2de naald
every other row elke 2de toer
every other stitch om de andere steek
every row elke rij
every stitch elke steek
Fair Isle Fair Isle / Noors breien
following vervolgens
front bed voorbed
full fashioned full fashioned
full needle rib boordpatroon over alle naalden
gram Gram
half double crochet half stokje
holding position rust positie
inch inch
increase meerderen
Jones & Brother Jones & Brother
knit breien
Knit carriage breislede
knitting carriage breislede
lace carriage kant
left links
main bed hoofdbed
main color hoofdkleur
main tension hoofdspanning
main tension +2 (whole number oofdspanning +2 ( heel getal)
main tension -1 (whole number) hoofdspanning -1 ( heel getal)
main yarn hoofdgaren
Middle Position midden positie
millimeter millimeter
needle naald
non-working-position niet-werkende positie
opposite tegenover
ounce ons
pattern patroon
pattern position patroonpositie
Pick up opnemen
position plaats
preparation row voorbereidings toer
punchcard ponskaart
purl averecht
Ravel cord opzetkoordje
rear bed achterste bed
remaining overblijvende
resting position rustpositie
Ribber onderbed
Ribbing ribbels
right rechts
row count aantal toeren
row count aantal toeren
scrap yarn restgaren
selector dial keuzeknop
set up row opzettoer
Short Row verkorte toer
single crochet vasten
Sinker plate afstrijker
skip overslaan, slippen
slip stitch slipsteek
stitch size steekgrootte
stockinette stitch tricotsteek
Take off afnemen
tension spanning, draadspanning
tension dial steekgrootte knop
together samen
upper working position bovenste werkpositie
variation variatie
waste yarn restgaren
waste yarn restgaren
working needle naald in breistand
working position werkpositie